Promocje
LOCTITE LB 8040, 400ML
LOCTITE LB 8040, 400ML
45,00 zł 42,00 zł 36,59 zł 34,15 zł
szt.
LOCTITE 3090
LOCTITE 3090
110,00 zł 99,99 zł 89,43 zł 81,29 zł
szt.
Produkt dnia
TEROSON MS 939
TEROSON MS 939
49,99 zł 40,64 zł
TEROSON MS 9120
TEROSON MS 9120
55,00 zł 44,72 zł
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1500LVO
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1500LVO
170,00 zł 138,21 zł
szt.
LOCTITE 382/SF7455
LOCTITE 382/SF7455
110,00 zł 89,43 zł
szt.
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1500 50cc
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1500 50cc
143,50 zł 116,67 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą GRUPA MCC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: 04–128 Warszawa, ul. Omulewska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118542, NIP: 113-01-14-553;
 2. z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocy poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt.1. powyżej;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży w sklepie internetowym elektronika.mcc.pl, na podstawie:
  • 6 ust.1 lit.a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub marketing bezpośredni,
  • 6 ust.1 lit.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
  • 6 ust.1 lit.f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora związanych z umową sprzedaży;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. dane osobowe przechowywane są̨ przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. do czasu zakończenia realizacji umowy sprzedaży, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie i wykonanie tej umowy;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w rozumieniu RODO;
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową uratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl